Tot nader order zullen we op iedere 2e en 4e zondag van de maand een eredienst hebben om 14:00 uur in het gebouw aan het Aartshertogenplein 1, 6226 XZ Maastricht. Lighthouse Christelijk Centrum (LCC) is een internationale evangelische kerk - een kleurrijke gemeenschap waarin mensen uit verschillende landen, culturen en leeftijden samenkomen om het geloof in Jezus Christus te beleven in een familiale sfeer. Iedereen is bij ons welkom. Samen willen we onze levende God en zijn onbeschrijfelijke liefde steeds meer leren kennen en een zegen zijn voor onze stad. 

We verheugen ons op uw belangstelling voor onze gemeente. Op onze website kunt u een blik werpen op ons Gemeente-leven. Het is onze wens dat we elkaar eens persoonlijk leren kennen.Wij zijn neergestreken in Maastricht waar we ons welkom voelen. We kijken ernaar uit u hier in onze gemeente te mogen begroeten.

E-mailen
Instagram